Slide
De meeste chirurgische ingrepen gebeuren bij ons in de praktijk. Voor meer gespecialiseerde ingrepen wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerde chirurg.

Chirurgie

De dag van de ingreep brengt u uw huisdier nuchter binnen. Bij oudere of risicopatiënten kan er een pre-anesthetisch bloedonderzoek uitgevoerd worden, zodat we de ingreep in alle veiligheid kunnen uitvoeren.

Hoe gaat uw huisdier in slaap?

De eerste stap in het verdovingsproces is de ‘sedatie’. Uw huisdier krijgt dan een spuitje, waardoor hij/zij wat rustiger wordt. Vaak wordt dit ook al gecombineerd met een pijnstiller.
Vervolgens plaatsen we een katheter in de voorpoot en dienen we langs deze weg een ‘inductievloeistof’ toe. Deze zorgt ervoor dat uw dier rustig in slaap valt.
Om de anesthesie verder goed te kunnen regelen wordt een tube geplaatst in de keel en wordt deze tube aan de gas aangesloten. Op deze manier kunnen we continu zuurstof toedienen en kunnen we de verdoving bijregelen indien nodig.

Een hartonderzoek gebeurt via echocardiografie en eventueel een electrocardiogram. Deze onderzoeken zijn volledig pijnloos en laten ons toe om het hart volledig in beeld te brengen. Zo kan een eventuele behandeling opgestart worden.

Hoe wordt uw huisdier tijdens een operatie opgevolgd?

Met een monitor controleren we de hartslag, de ademhaling en de zuurstofsaturatie. Als één van deze parameters afwijkend is, gaat een alarm af en kunnen we de verdoving aanpassen of bijkomende producten toedienen.
Tijdens langere ingrepen of bij risicopatiënten (zeer kleine, jonge of oude dieren) wordt ook de bloeddruk, het suikergehalte en de temperatuur opgevolgd.

Deze parameters worden gecontroleerd tot uw huisdier begint te ontwaken. Indien alles vlot verloopt verhuizen we uw dier naar de hospitalisatieruimte, waar het in alle rust verder wakker kan komen.

Ten allen tijde wordt gepaste pijnstilling voorzien, zodat uw huisdier zo weinig mogelijk pijn moet lijden!

Een hartonderzoek gebeurt via echocardiografie en eventueel een electrocardiogram. Deze onderzoeken zijn volledig pijnloos en laten ons toe om het hart volledig in beeld te brengen. Zo kan een eventuele behandeling opgestart worden.